انگلیسی برای دانشجویان حسابداری - ترجمه: محمدعلی دستوری، سمیه دستوری

   rsz new project   rsz new project 3   default   template 2

اصول حسابداری( قسمت سوم درس 2)

اصول حسابداری( قسمت سوم درس 2)

ترجمه روان و سلیس درس دوم از زبان تخصصی ٣ کتاب « انگلیسی برای دانشجویان حسابداری» تالیف "دکتر داود اقوامی" به همراه متن درس و فایل صوتی روخوانی پاراگرافهای درس به صورت مجزا تقدیم علاقمندان و دوستان عزیز و گرامی میگردد , امید است مورد استفاده قرار گیرد.