اقتصاد

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

201802109617550067               دولت در لایحه بودجه سال آینده۱۹۵ حدود هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده.
بر این اساس،از حقوق‌های سه میلیون تومانی و کمتر در سال آینده مالیاتی دریافت نخواهد شد(معاف از مالیات برای حقوق های سه میلیون تومانی و کمتر)
به گذارش بدوبس و به نقل از ایسنا، آنچه در تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده نشان می‌دهد، سقف معافیت مالیاتی در سال حدود ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است
بر این اساس،نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی ...

 

 

دولت در لایحه بودجه سال آینده۱۹۵ حدود هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده.
بر این اساس،از حقوق‌های سه میلیون تومانی و کمتر در سال آینده مالیاتی دریافت نخواهد شد(معاف از مالیات برای حقوق های سه میلیون تومانی و کمتر)
به گذارش بدوبس و به نقل از ایسنا، آنچه در تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده نشان می‌دهد، سقف معافیت مالیاتی در سال حدود ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است
بر این اساس،نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می باشد.
 
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است
میزان معافیت مالیاتی اشخاص نیز براساس قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.