حسابداری

   rsz new project   rsz new project 3   default   template 2

                          معامله فضولی معامله‌ای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.     ...

                      در موسسات و شرکت ها برای پرداخت ها و هزینه های جزیی و یا پرداخت ها به اشیا و لوازمی که به طور اتفاقی مورد نیاز واقع می شود و خرید آنها فوریت دارد مانند پرداخت کرایه تاکسی و خرید غذا و سایر هزینه های جزیی، وجوهی پیش بینی شده و در نظر گرفته می شود که به این مقدار وجه نقد تنخواه یا تنخواه گردان گویند . این مبالغ در اختیار اشخاص یا افرادی قرار داده می شود. این ا...

                       حسابداری هالیوودی به روش حسابداری غیر شفافی گفته می شود که فیلم سازان هالیوود برای بودجه بندی و ثبت درآمدها و هزینه های تولیدات خود به کار می برند دراین روشها عمدتا هزینه ها به صورت متورم ثبت می شوند تا سود را کاهش دهند یا حتی آن را به زبان تبدیل کنند با این کار مبالغی که قرار است برمبنای رقم سود خالص به اشخاص دیگر پرداخت شوند کاهش می یابد .   ...

                       تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده برای تمامی شرکت‌ها و افراد حقیقی الزامی است و بایستی صورت هزینه های سالانه را بر اساس استاندارد های حسابداری در آن درج کرده و در پایان سال مالیاتی در اختیار ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند تا طبق قانون مالیات های مستقیم٬ مالیات شخص حقیقی یا حقوقی محاسبه و پرداخت شود. *در این جا منظور از شرکت ها همه اشخاص حقوقی هستند که ...

                                    با توجه به اهمیت کاربرد استانداردهای حسابداری و رعایت قوانین مالیاتی در بررسی درآمدها و هزینه ها و بطور کلی تعاملات اقتصادی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، مطالعه مغایرت این دو مقوله بیشک خواننده را نسبت به اقدامات مالی شرکتها آگاه تر می کند. این مغایرتها بطور خلاصه در ادامه مطلب آمده است.     ...