دانلود کتاب

   rsz new project   rsz new project 3   default   template 2

دانلود رایگان کتاب دستورالعمل تنخواه گردان

دانلود رایگان کتاب دستورالعمل تنخواه گردان

نویسنده: محمد علیزاده

متشکل از پنج فصل به شرح زیر :
فصل1: تعاریف و اصطلاحات تنخواه گردان
فصل2 : تقسیم بندی تنخواه داران
فصل3: نحوه تخصیص و پرداخت تنخواه گردان
فصل4: انجام هزینه ها از محل تنخواه گردان
فصل5: تسویه تنخواه گردان

رایگان

اعتباری : نا محدود
اضافه به سبد خرید