دانلود کتاب

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

دانلود رایگان کتاب دستورالعمل تنخواه گردان

دانلود رایگان کتاب دستورالعمل تنخواه گردان

نویسنده: محمد علیزاده

متشکل از پنج فصل به شرح زیر :
فصل1: تعاریف و اصطلاحات تنخواه گردان
فصل2 : تقسیم بندی تنخواه داران
فصل3: نحوه تخصیص و پرداخت تنخواه گردان
فصل4: انجام هزینه ها از محل تنخواه گردان
فصل5: تسویه تنخواه گردان

رایگان

اعتباری : نا محدود
اضافه به سبد خرید