ویژه ها

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

ویژه ها

                اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی عطار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی عطار برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عطار محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد وضعیت کنفرانس: ...

                اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز علمی تقدیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار می شود حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیب مازندرانبرگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادی...

             اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط همایش آروین البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برلين-آلمان برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری تاریخ برگزاری: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ برگزار کننده: همایش آروین البرز وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲   ...

                دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط شرکت سارینا پروژه رها دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ برگزار کننده: شرکت سارینا پروژه رها دانش محل برگزاری: استان مازندران - شهر ساری وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱...

                 ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۲ اسفند۱۳۹۸سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی مهر اروند برگزار کننده: موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای ...

                    چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانش بنیان داده پرداز آرین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ برگزار کننده: دانش بنیان داده پرداز آرین محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد وضعیت کنفرانس: در حال پذ...

                اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط همایش آروین البرز در برلین آلمان برگزار می شود. تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۹۱۳۰۴۰۲۵ مرکز اطلاع رسانی اینترنتی:www.mftconf.com  حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری تاریخ برگزاری: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ برگزار کننده: همایش آروین البرز وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ نتیجه ثبت...

      حوزه های تحت پوشش: حسابداریتاریخ برگزاری: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناببرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابمحل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر بنابوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۳/۹ نتیجه مقاله:: ۱۳۹۹/۳/۲۲ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۹/۳/۲۰           Second National Conference on Management and Accounting with Iran دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران...

      حوزه های تحت پوشش: اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, حسابداری, مدیریت (عمومی)تاریخ برگزاری: ۷ خرداد ۱۳۹۹سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی راه دانش بابلبرگزار کننده: موسسه آموزش غیرانتفاعی راه دانش بابلمحل برگزاری: استان مازندران - شهر بابلوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۲/۲۰           First National Conference on Applied Research in Modern Economics, Management and Modern Accounting   نخستین همایش ملی ت...