ویژه ها

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

ویژه ها

      حوزه های تحت پوشش: حسابداریتاریخ برگزاری: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناببرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابمحل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر بنابوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۳/۹ نتیجه مقاله:: ۱۳۹۹/۳/۲۲ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۹/۳/۲۰           Second National Conference on Management and Accounting with Iran دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران...

      حوزه های تحت پوشش: اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, حسابداری, مدیریت (عمومی)تاریخ برگزاری: ۷ خرداد ۱۳۹۹سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی راه دانش بابلبرگزار کننده: موسسه آموزش غیرانتفاعی راه دانش بابلمحل برگزاری: استان مازندران - شهر بابلوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۲/۲۰           First National Conference on Applied Research in Modern Economics, Management and Modern Accounting   نخستین همایش ملی ت...

        حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)تاریخ برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹برگزار کننده: دبیر خانه دائمی کنفرانسمحل برگزاری: استان تهران - شهر تهرانوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۱/۱۹ نتیجه مقاله:: ۱۳۹۹/۱/۲۲ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۹/۱/۲۵       Third Conference on Industry Management and Economics Accounting Studies سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دبیر خ...

          حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عطار محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله::  ۱۳۹۹/۱/۱۵           The First National Conference on Modernization in Management Research, Accounting and Economics اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آمو...

      حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)تاریخ برگزاری: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸برگزار کننده: شرکت سارینا پروژه رها دانشمحل برگزاری: استان مازندران - شهر ساریوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰           National Conference on New Approaches in Management Science, Economics and Accounting کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط شر...

      حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ نتیجه مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴           The first accounting and management conference اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تركيه شهر استانبول برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه ا...

        حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)تاریخ برگزاری: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیانمحل برگزاری: استان تهران - شهر تهرانوضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ نتیجه ثبت نام::  ۱۳۹۸/۱۲/۱              Third Iranian Third Millennium Science and Technology Conference on Economics, Management and Accounting سومین ه...

    ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری - داود اقوامی   این کتاب برای دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.   نوع کتاب:                    مرجع مقطع: دانشگاهی موضوع: زبان انگلیسی تخصصی علوم انسانی مناسب برای: دانشجویان و داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی نویسنده : داود ا...

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵                                       سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط م...