ویژه ها

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

 

 0012660 1 167

ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری - داود اقوامی

 

این کتاب برای دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.

 

نوع کتاب:                   
مرجع
مقطع: دانشگاهی
موضوع: زبان انگلیسی تخصصی علوم انسانی
مناسب برای: دانشجویان و داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی

نویسنده :
داود اقوامی Davoud Aghvami , PhD
نوع فایل:
PDF

مترجم:
محمدعلی دستوری، سمیه دستوری
 

دانلود