ویژه ها

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

ویژه ها

               حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی ادیبانبرگزار کننده: دانشگاه ادیبان محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۲/۲۰ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۹/۲/۲۲ ...

               حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹برگزار کننده: شرکت علم پویان سرمد محل برگزاری: استان البرز - شهر کرج وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۳/۵ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۳/۱۰   ...

               حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری تاریخ برگزاری: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:: ۱۳۹۹/۳/۱۴ نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۹/۳/۱۸     ...

                نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش غیرانتفاعی راه دانش بابل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۷ خرداد ۱۳۹۹سازمان علمی برگزار کننده همایش: موسسه آموزش عالی راه دانش بابلبرگزار کننده: موسسه آموزش غیرانتفاعی راه دانش بابل مح...

              ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مجتمع آموزش عالی سراوان و مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار کننده: مجتمع آموزش عالی سراوان و مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار ...

                چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد نوین در تاریخ 20 خرداد۱۳۹۹ توسط دانش بنیان داده پرداز آرین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: 20 خرداد ۱۳۹۹ برگزار کننده: دانش بنیان داده پرداز آرین محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش مقاله:...

                  چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار خواهد شد. حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر محل برگزاری: استان خراس...

                              سومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها در تاریخ 31 اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت همایش آروین البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.   حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, کسب و کار, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: 31 اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز محل برگزاری: استان...

                  سومین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دبیر خانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.     حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی) تاریخ برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹برگزار کننده: دبیر خانه دائمی کنفرانس محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش م...