ویژه ها

   New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

ترازنامه (ترجمه قسمت چهارم درس5، کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری1 _ نوشته: داود اقوامی)

ترازنامه (ترجمه قسمت چهارم درس5، کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری1 _ نوشته: داود اقوامی)

ترجمه روان وسلیس کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری 1 ، تالیف دکتر داود اقوامی به همراه متن درس و فایل صوتی روخوانی متن درس ، تقدیم علاقمندان و دوستان عزیز و گرامی میگردد , امید است مورد استفاده قرار گیرد.

20,000تومان

اعتباری : نا محدود
اضافه به سبد خرید