New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

 

 

 دریافت

 

فروش را می توان یکی از ارکان اساسی فعالیت و برآیند تلاش مجموعه گروه های فعال در سازمان ها و موسسات اقتصادی دانست و لذا اجرای سیاست ها و راهکارهای شایسته فروش ، بسیار حساس و سرنوشت ساز تلقی می شود .

در این میان دسترسی به اطلاعات روزآمد موجودی ها ، مانده حساب مشتریان، اعتبارات اعطایی به آنها، اولویت بندی تحویل کالاو... پیش نیاز هرگونه مصلحت اندیشی برای فروش و اجرای سیاست های یاد شده است.

علاوه بر ین ، تدوین سیاست های آتی موسسات درباه فروش و پاسخ گویی به هنگام ، به درخواست مشتریان نیازمند تهیه گزارش های لازم از عملیات انجام یافته فروش است. به همین دلیل است که استقرار یک سیستم کارآمدفروش برای سازمانها و موسسات اقتصادی یک ضرورت محسوب میشود.

 

 

sales software

 

بر این اساس، نرم افزار فروش به عنوان بخشی از سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت، ابزاری کارآمد برای بسترسازی و اجرای مناسب سیاست های فروش در سازمانها و موسسات اقتصادی می باشد.

 

در طراحی این نرم افزار مجموعه ارتباطات مورد نیاز با سایر سیستم ها بخصوص سیستم های انبار و خزانه داری درنظر گرفته شده است، به گونه ای که ضمن ایجاد انسجام و یکپارچگی در کلیه فرایند های مرتبط، از ورود اطلاعات تکراری جلوگیری می شود.

 

  سیستم فروش امکانات متنوع بسیاری دارد که می توان در قالب طبقه بندی های زیر برشمرد:

 

- مشتریان

 • گروه بندی مشتریانبر اساس عمده فروشی، خرده فروشی، محل جغرافیایی و ...
 • نگهداری اطلاعات و سوابق مشتریان
 • تعیین حد اعتباری برای مشتریان

 

- قراردادهای فروش

 • صدور قرارداد فروش
 • صدور متمم ، الحاقیه و اصلاحیه قرارداد همراه با نگهداری سوابق در طول مدت اعتبار
 • زمانبندی تحویل قرارداد فروش

 

p1b

 

 

- عملیات فروش

 • تعیین قیمت کالا بر اساس گروه مشتری ، کمرکز فروش ، میزان خرید ، نحوه فروش
 • صدور درخواست فروش و پیش فاکتور فروش
 • کنترل موجودی رزرو شده در هنگام صدور حواله فروش، پیش فاکتور
 • کنترل وضعیت حساب مشتریان در هنگام در هنگام صدور حواله فروش یا فاکتور فروش بر اساس دریافت و پرداخت و اعتبار تخصیص داده شده به مشتری
 • صدور اسناد حسابداری مرتبط با فروش
 • تبادل اطلاعات بین انبار و مراکز فروش مستقر در نقاط مختلف جغرافیایی ( فروش غیرمتمرکز)
 • امکان سهمیه بندی فروش بین مراکز فروش
 • محاسبات هزینه حمل به صورت اتوماتیک
 • امکان ردیابی کالاهای دارای کد مشابه با ویژگی های متفاوت در تمامی اسناد فروش

 

975

- عوامل فروش

 • فروش کالا بر اساس مراکز فروش و روش های مختلف فروش
 • در نظر گرفتن عوامل افزاینده و کاهنده فروش همچون انواع تخفیفات و عوامل مالیاتی به صورت مستقل یا بر مبنای کالا، مشتری و مکان تحویل محاسبه خودکار آنها در اسناد فروش
 • نگهداری اطلاعات و عملکرد بازاریاب ها و کارشناسان فروش به تفکیک مراکز فر.ش
 • فروش بر اساس واحدهای فرعی مختلف کالا

 

 با استفاده از سیستم فروش، می توان گزارش های مفید بسیاری را تهیه کرد. نمونه ای از این گزارش ها به شرح زیر است:

 • فروش به تفکیک مراکز فروش، محل های جغرافیایی ، بازاریاب ها، مشتریان و گروه کالا
 • وضعیت قراردادها از دیدگاه حجمی و ریالی
 • تحویل حواله های فروش به تفصیل اقلام حوالا
 • فروش تحویل نشده و تعهدات فروش
 • فعالیت مراکز فروش و مقایسه آنها
 • مقایسه میزان فروشدر دوره های مختلف
 • صورت وضعیت مشتریان و واسطه فروش
 • مرور وضعیت حساب مشتری
 • فروش بر اساس واحد های فرعی مختلف کالا