New Project 2   rsz new project 3    rsz activity based costing 2   template 2  01 3 5 40702138106959323320

 

trs1

 

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می توان یکی از نگرانی های مسئولان مالی سازمان ها و موسسات اقتصادی دانست .لذا کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در سازمانهای یاد شده ، اهمیت ویژه ای دارد. تجربه های موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین سازمانهایی را می باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته وجوه نقد آنها دانست که زمینه های لازم را برای پرداخت های برنامه ریزی شده فراهم کرده است.

 

ArticleThumb 101

عمده ترین دلایل اهمیت سیستم خزانه داری را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • وجوه نقد و اسناد بهادارهمواره به عنوان یکی از ارکان اصلی عملیات واحد های تجاری محسوب می شوند و بر این اساس ، دریافت اطلاعات جامع و کامل از آنها همواره مورد توجه مدیران قرار دارد.از این رو تاُمین وجوه نقد برای انجام تعهدات در سررسید ها ، سرمایه گذاری وجوه نقد بدون تامین صحت و سلامت گردش وجوه نقد موجب می شود تا عملیات این بخش از موسسات با استفاده از ابزاری معین و به صورت مکانیزه صورت پذیرد تا نظارت دایم و مستمر بر جریان نقدینگی سازمان مهیا شود.
 • بخش عمده ای از دارایی هایی یک سازمان را دارایی های جاری تشکیل می دهند.وجوه نقد و اسناد بهادار به دلیل وجود انگیزه های خاص همواره در راس دارایی های جاری قرار دارند و به همین لحاظ ، همواره مورد توجه خاص مدیران قرار دارند . بنابراین ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که وجوه نقد مورد نیاز برای انجام معاملات ، پاسخگویی به موارد اضطراری و بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری به اندازه کافی در اختیار مدیریت سازمان قرار خواهد داشت یا خیر.
 • یکی از دلایل اهمیت سیستم خزانه داری ، بهینه سازی کنترل های داخلی است.از آنجایی که وظیفه اداره وجوه نقد بر عهده مدیر مالی سازمان است و شامل دریافت و پرداخت وجوه و اسناد ، واگذاری آنها به حسابهای بانکی ، سرمایه گذاری وجوه مازاد بر احتیاج و حفاظت وجوه و اسناد بهادار است ، بنابراین باید روند امور به گونه ای باشد تا از موارد زیر اطمینان حاصل شود :

                 

- وجوه دریافت و پرداخت شده با ثبت آنها در دفاتر تطبیق داشته باشد.

- دریافت و پرداخت وجوه بر اساس مجوز های معتبر صورت پذیرد.

- با توجه به عملیات عادی سازمان، وجوه نقد به اندازه کافی در اختیار مدیریت سازمان باشد.

 

money 0

 

سیستم خزانه داری به طور کامل پاسخگوی موارد یاد شده است و کنترل های داخلی را به گونه ای شایسته و مطلوب در سازمان حاکم می کند.

 • هدف نهایی سیستم خزانه داری ، ارائه گزارش های خاص مدیریتی است که به عنوان یکی از مسئولیت های واحد مالی سازمان ، همواره روی آن تاکید می شود. علاوه بر گزارش های بسیار متنوعی که منتج از عملیات دریافت و پرداخت است ، سیستم به گونه ای طراحی و پایه ریزی شده که قادر است گزارش های خاص مورد نیاز هر یک از کاربران را بر اساس فیلتر کردن عواملی که توسط کاربران تعیین می شوند، تهیه کند.افزون بر این ، سیستم این قابلیت را دارد که هر یک از انواع گزارش های خود را به Excel ارسال کند تا در آن محیط ، متناسب با سلیقه و نیاز کاربر طراحی شود.

 

d

این سیستم امکانات بسیار متنوعی دارد که می توان در موارد زیر طبقه بندی کرد:

 • بانک و صندوق
 • منابع و مصارف
 • ارز
 • دریافت و پرداخت
 • حقوقی کردن چک و سفته
 • عملیات بانکی
 • مامور وصول
 • تسهیلات مالی
 • ضمانت نامه های بانکی
 • تنخواه
 • کنترل
 • عملیات پایان سال
 • Import اطلاعات  

 

 

 

 • tresury fast min